Alles over VSO

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan in onderling overleg worden beëindigd. Redenen van beëindiging kunnen zijn:
 • een reorganisatie;
 • een arbeidsconflict;
 • langdurige ziekte.

De beëindiging wordt dan geregeld in een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst).

In deze vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de volgende zaken:

 • wanneer je uit dienst gaat;
 • de ontslagvergoeding;
 • of je nog moet werken tot de einddatum (vrijstelling van werk);
 • wat er gebeurt met een concurrentiebeding;
 • de afwikkelingen van alle overige zaken uit de arbeidsovereenkomst.

Aan de vaststellingsovereenkomst zitten allerlei juridische voorwaarden verbonden. Daarnaast wil je vaak ook de mogelijkheid hebben om een WW-uitkering aan te vragen bij UWV. Om die reden is het altijd goed om de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een expert.

Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

In een vaststellingsovereenkomst worden alle onderwerpen geregeld met betrekking tot het eindigen van je arbeidsovereenkomst. Belangrijke punten zijn:

 • Einddatum
 • Ontslagvergoeding
 • Eindafrekening
 • Juridische kosten
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Geheimhouding
 • Vrijstelling van werk
 • Finale kwijting
 • Getuigschrift en referenties
 • Inleveren bedrijfseigendommen

Heb ik recht op ontslagvergoeding?

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd d.m.v. een vaststellingsovereenkomst, kan je in de meeste gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bedraagt vaak in ieder geval de wettelijke transitievergoeding. Met behulp van een arbeidsrecht advocaat of jurist kan je onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Bij de gratis check van VSOcheck365 wordt er besproken of dit ook het geval is bij jouw vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan een van onze arbeidsrecht advocaten of juristen de onderhandeling gaan starten.

Heb ik recht op een WW-uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Of je recht hebt op een WW-uitkering na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, hangt allereerst af van de omstandigheden die hebben geleid tot de vaststellingsovereenkomst. Verder geldt dat de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de WW-uitkering. Het is daarom van belang dat de vaststellingsovereenkomst wordt gecheckt om te zien of deze recht geeft op een WW-uitkering. Bij onze gratis check krijg je hier gelijk meer duidelijkheid over.

Wat is de fictieve opzegtermijn?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, heb je te maken met een fictieve opzegtermijn. Door middel van de fictieve opzegtermijn bepaalt UWV de ingangsdatum van de WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn die vermeld wordt in jouw arbeidscontract of in de geldende cao. Staat daarin geen opzegtermijn? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:
 • 1 maand, als je korter dan 5 jaar in dienst bent
 • 2 maanden, als je tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
 • 3 maanden, als je tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
 • 4 maanden, als je 15 jaar of langer in dienst ben
Een veelvoorkomende fout bij de fictieve opzegtermijn
Isa en haar werkgever gaan met wederzijds goedvinden uit elkaar. Ze ondertekenen een vaststellingsovereenkomst waarin staat dat de arbeidsovereenkomst per 1 mei zal eindigen. In het arbeidscontract van Isa is een opzegtermijn van 1 maand opgenomen. Niets vermoedend gaat Isa op 1 mei naar UWV om haar WW-uitkering aan te vragen. Helaas komt UWV met het bericht dat de (fictieve) opzegtermijn nog niet is doorlopen. Er is namelijk nog sprake van 1 maand opzegtermijn. Hierdoor heeft Isa pas recht op een WW-uitkering per 1 juni. Isa heeft nu een maand geen inkomsten.
Beide partijen hebben geen rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn. In de vaststellingsovereenkomst had moeten staan dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni zal eindigen i.p.v. 1 mei. Om dit te voorkomen, is het goed om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Wat is de bedenktermijn?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ondertekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Dan kun je een beroep doen op de bedenktermijn. Binnen 14 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst kun als werknemer nog van de vaststellingsovereenkomst af en terugkomen op de vaststellingsovereenkomst.

De wet bepaalt dat je als werknemer schriftelijk moet worden gewezen op het recht om je te bedenken binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn wordt daarom vaak opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Heeft de werkgever je hier niet schriftelijk op gewezen, dan is de bedenktermijn langer, namelijk 21 dagen (3 weken).

Ik ben ziek. Kan ik akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst?

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kent risico’s. Het kan ertoe kan leiden dat je geen uitkering krijgt na het einde van het dienstverband. De werkgever is namelijk verplicht om in ieder geval tijdens de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Teken je de vaststellingsovereenkomst voordat het recht op loondoorbetaling eindigt, dan benadeel je het UWV en kan het UWV oordelen dat je geen recht hebt op een ZW-uitkering. Op een WW-uitkering heb je alleen nog recht als je voor de afgesproken einddatum weer beter bent.

Ben ik verplicht om een vaststellingsovereenkomst te tekenen?

Je bent niet verplicht om te tekenen. Je kunt de vaststellingsovereenkomst weigeren. Biedt jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aan, dan kun je dit beschouwen als een ontslagvoorstel. Zo’n voorstel hoef je niet te accepteren. Wanneer de werkgever en jij een vaststellingsovereenkomst willen sluiten, moeten beide partijen het volledig eens zijn over alle afspraken en deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het is dus belangrijk om de vaststellingsovereenkomst altijd te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat of jurist.

Hoe zit het met mijn concurrentie- en relatiebeding?

Wanneer er in je arbeidsovereenkomst staat dat je niet zomaar in dienst mag treden bij een concurrent of relaties mag onderhouden met contacten van de werkgever, dan kan dit na het einde van jouw arbeidsovereenkomst moeilijkheden opleveren bij het solliciteren naar een andere baan. In de vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de ontheffing uit het concurrentiebeding of relatiebeding na einde dienstverband.

Wat is finale kwijting?

Door middel van de finale kwijting spreek je met je werkgever af dat jullie buiten de vaststellingsovereenkomst om niks meer van elkaar te vorderen hebben. Je moet goed met je werkgever bespreken welke openstaande vorderingen er over en weer nog zijn. Doe je dat niet, dan kan het zomaar dat je achteraf geen aanspraak meer kunt maken op een onbesproken vordering. Laat je op dit punt dan ook goed adviseren door een gespecialiseerd advocaat of jurist.

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst sluiten als ik een tijdelijk contract heb?

Ja, dat kan. Maar het is van groot belang dat jouw arbeidsovereenkomst een artikel heeft waarin staat dat het mogelijk is (voor beide partijen) om de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen. Dit wordt ook wel een tussentijds opzegbeding genoemd.

Wat is een vaststellings-
overeenkomst?

Een arbeidsovereenkomst kan in onderling overleg worden beëindigd. Redenen van beëindiging kunnen zijn:
 • een reorganisatie;
 • een arbeidsconflict;
 • langdurige ziekte.

De beëindiging wordt dan geregeld in een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst).

In deze vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de volgende zaken:

 • wanneer je uit dienst gaat;
 • de ontslagvergoeding;
 • of je nog moet werken tot de einddatum (vrijstelling van werk);
 • wat er gebeurt met een concurrentiebeding;
 • de afwikkelingen van alle overige zaken uit de arbeidsovereenkomst.

Aan de vaststellingsovereenkomst zitten allerlei juridische voorwaarden verbonden. Daarnaast wil je vaak ook de mogelijkheid hebben om een WW-uitkering aan te vragen bij UWV. Om die reden is het altijd goed om de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een expert.

Ben ik verplicht om een vaststellings-
overeenkomst te tekenen?

Je bent niet verplicht om te tekenen. Je kunt de vaststellingsovereenkomst weigeren. Biedt jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aan, dan kun je dit beschouwen als een ontslagvoorstel. Zo’n voorstel hoef je niet te accepteren. Wanneer de werkgever en jij een vaststellingsovereenkomst willen sluiten, moeten beide partijen het volledig eens zijn over alle afspraken en deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het is dus belangrijk om de vaststellingsovereenkomst altijd te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat of jurist.

Wat moet er in de vaststellings-
overeenkomst staan?

In een vaststellingsovereenkomst worden alle onderwerpen geregeld met betrekking tot het eindigen van je arbeidsovereenkomst. Belangrijke punten zijn:

 • Einddatum
 • Ontslagvergoeding
 • Eindafrekening
 • Juridische kosten
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Geheimhouding
 • Vrijstelling van werk
 • Finale kwijting
 • Getuigschrift en referenties
 • Inleveren bedrijfseigendommen

Heb ik recht op ontslagvergoeding?

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd d.m.v. een vaststellingsovereenkomst, kan je in de meeste gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bedraagt vaak in ieder geval de wettelijke transitievergoeding. Met behulp van een arbeidsrecht advocaat of jurist kan je onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding. Bij de gratis check van VSOcheck365 wordt er besproken of dit ook het geval is bij jouw vaststellingsovereenkomst. Vervolgens kan een van onze arbeidsrecht advocaten of juristen de onderhandeling gaan starten.

Heb ik recht op een WW-uitkering als ik akkoord ga met een vaststellings-
overeenkomst?

Of je recht hebt op een WW-uitkering na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, hangt allereerst af van de omstandigheden die hebben geleid tot de vaststellingsovereenkomst. Verder geldt dat de vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de WW-uitkering. Het is daarom van belang dat de vaststellingsovereenkomst wordt gecheckt om te zien of deze recht geeft op een WW-uitkering. Bij onze gratis check krijg je hier gelijk meer duidelijkheid over.

Wat is de fictieve opzegtermijn?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden, heb je te maken met een fictieve opzegtermijn. Door middel van de fictieve opzegtermijn bepaalt UWV de ingangsdatum van de WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de opzegtermijn die vermeld wordt in jouw arbeidscontract of in de geldende cao. Staat daarin geen opzegtermijn? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van:
 • 1 maand, als je korter dan 5 jaar in dienst bent
 • 2 maanden, als je tussen de 5 en 10 jaar in dienst bent
 • 3 maanden, als je tussen de 10 en 15 jaar in dienst bent
 • 4 maanden, als je 15 jaar of langer in dienst ben
Een veelvoorkomende fout bij de fictieve opzegtermijn
Isa en haar werkgever gaan met wederzijds goedvinden uit elkaar. Ze ondertekenen een vaststellingsovereenkomst waarin staat dat de arbeidsovereenkomst per 1 mei zal eindigen. In het arbeidscontract van Isa is een opzegtermijn van 1 maand opgenomen. Niets vermoedend gaat Isa op 1 mei naar UWV om haar WW-uitkering aan te vragen. Helaas komt UWV met het bericht dat de (fictieve) opzegtermijn nog niet is doorlopen. Er is namelijk nog sprake van 1 maand opzegtermijn. Hierdoor heeft Isa pas recht op een WW-uitkering per 1 juni. Isa heeft nu een maand geen inkomsten.
Beide partijen hebben geen rekening gehouden met de fictieve opzegtermijn. In de vaststellingsovereenkomst had moeten staan dat de arbeidsovereenkomst per 1 juni zal eindigen i.p.v. 1 mei. Om dit te voorkomen, is het goed om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Wat is de bedenktermijn?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ondertekend, maar ben je het er toch niet mee eens? Dan kun je een beroep doen op de bedenktermijn. Binnen 14 dagen na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst kun als werknemer nog van de vaststellingsovereenkomst af en terugkomen op de vaststellingsovereenkomst.

De wet bepaalt dat je als werknemer schriftelijk moet worden gewezen op het recht om je te bedenken binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn wordt daarom vaak opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Heeft de werkgever je hier niet schriftelijk op gewezen, dan is de bedenktermijn langer, namelijk 21 dagen (3 weken).

Ik ben ziek. Kan ik akkoord gaan met een vaststellings-
overeenkomst?

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kent risico’s. Het kan ertoe kan leiden dat je geen uitkering krijgt na het einde van het dienstverband. De werkgever is namelijk verplicht om in ieder geval tijdens de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Teken je de vaststellingsovereenkomst voordat het recht op loondoorbetaling eindigt, dan benadeel je het UWV en kan het UWV oordelen dat je geen recht hebt op een ZW-uitkering. Op een WW-uitkering heb je alleen nog recht als je voor de afgesproken einddatum weer beter bent.

Hoe zit het met mijn concurrentie- en relatiebeding?

Wanneer er in je arbeidsovereenkomst staat dat je niet zomaar in dienst mag treden bij een concurrent of relaties mag onderhouden met contacten van de werkgever, dan kan dit na het einde van jouw arbeidsovereenkomst moeilijkheden opleveren bij het solliciteren naar een andere baan. In de vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over de ontheffing uit het concurrentiebeding of relatiebeding na einde dienstverband.

Wat is finale kwijting?

Door middel van de finale kwijting spreek je met je werkgever af dat jullie buiten de vaststellingsovereenkomst om niks meer van elkaar te vorderen hebben. Je moet goed met je werkgever bespreken welke openstaande vorderingen er over en weer nog zijn. Doe je dat niet, dan kan het zomaar dat je achteraf geen aanspraak meer kunt maken op een onbesproken vordering. Laat je op dit punt dan ook goed adviseren door een gespecialiseerd advocaat of jurist.

Kan ik ook een vaststellings-
overeenkomst sluiten als ik een tijdelijk contract heb?

Ja, dat kan. Maar het is van groot belang dat jouw arbeidsovereenkomst een artikel heeft waarin staat dat het mogelijk is (voor beide partijen) om de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen. Dit wordt ook wel een tussentijds opzegbeding genoemd.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het uploaden van je VSO? Of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op via WhatsApp of ons contactformulier. Alle vragen worden beantwoord op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.